Colegio Santa Teresa de Jesús

Colegio Santa Teresa de Jesús de Terrassa

4.8 (42 valoraciones)
Carrer Major de Sant Pere 19, 08222, Terrassa, Barcelona.
1/11

Centro verificado. | Ha estado online recientemente.

Colegio Concertado de Educación Infantil y Primaria

El Colegio Santa Teresa de Jesús es un colegio concertado de educación infantil y primaria ubicado en Carrer Major de Sant Pere 19, Terrassa.

El col·legi Santa Teresa de Jesús és una institució educativa concertada, sense ànim de lucre, promoguda per les Carmelites Missioneres. Actualment s'imparteixen ensenyaments corresponents a una oferta educativa, on destaca la qualitat humana i acadèmica. Dins d' aquesta oferta l'Escola inclou ensenyaments d'Educació Infantil, Primària i continuïtat d' Educació Secundària i Batxillerat a l' Escola Mare de Déu del Carme.


Visita el Colegio Santa Teresa de Jesús en sus próximos Open Days

Entrevista individualitzada

2023/06/07 - 15:15
presencial Presencial

Entrevista individualitzada

2023/06/14 - 15:15
presencial Presencial

Entrevista individualitzada

2023/06/21 - 15:15
presencial Presencial

Sistema educativo del Colegio Santa Teresa de Jesús

Modelo educativo

Método pedagógico basado en metodologías activas / innovación Método pedagógico basado en metodologías activas / innovación

Principios educativos

Al Col·legi Santa Teresa de Jesús hem transformat un Centre d’ensenyament en un Centre d’aprenentatge. Volem formar persones capaces d’afrontar els reptes del futur. Persones amb un sentit crític, amb criteri, que sàpiguen argumentar i defensar les seves idees, que sàpiguen treballar cooperativament i aportar el millor de cadascú a la feina d’equip. Que es plantegin objectius i reptes personals i socials. Capaces de contribuir al bé comú i de viure en societat. Per tant, volem desenvolupar al màxim les seves capacitats de manera integral, educant el cor i l’intel·lecte envoltant l’infant amb un entorn de confiança, acolliment i seguretat, amb la col·laboració de les famílies.

Valores del centro

Volem ser reconeguts com una escola que ofereix:

 • Formació integral: Oferim una educació que desenvolupa els coneixements, capacitats, habilitats, emocions i actituds per tal d’afavorir el creixement de cada persona i l’apropament a l’excel•lència. Proporcionem un marc d’aprenentatges que faciliti la resposta a l’atenció de la diversitat.
 • Clima afavoridor de l’aprenentatge: La realització del nostre projecte educatiu parteix de la convergència d’accions entre tots/es els que formem la Comunitat Educativa. Oferim un clima acollidor, senzill, motivador i dialogant, on la interacció amb les famílies és fonamental. Mantenim una relació fluida entre famílies i professorat, fent una tasca conjunta i complementària. L’acció tutorial de qualitat és un element molt rellevant en el nostre centre.
 • Obertura social i inserció cultural: Afavorim el desenvolupament de la dimensió social. Donem una educació arrelada a la cultura del nostre temps i a les necessitats de l’entorn, oberta a la universalitat.
 • Ser per als altres: Promovem la recerca del sentit de la vida, oberts a l’esperança, mitjançant la formació i del projecte personal de vida com a element d’autorealització i esperonant el compromís personal i social de la comunitat en què viu l ‘alumne/a, en tots els àmbits: artístic, cultural i social.
 • Desenvolupament dels valors: El nostre centre assumeix i afavoreix la dimensió ètica i transcendent de la persona, ajudant l’alumnat a cultivar la capacitat de reflexió, d’interiorització i l’obertura als valors cristians. Eduquem per a la solidaritat, la convivència i la pau.
 • Acció Pastoral: Aquesta acció acompanya i anima tots els i les membres de la Comunitat Educativa des d’una oferta respectuosa i lliure inserida en la pastoral de conjunt.
 • Metodologia oberta i flexible: Integrem els avenços pedagògics i tecnològics del món actual, en procés continu de formació.


Etapas educativas

Colegio Concertado de Educación Infantil y Primaria

 • Infantil 1er ciclo
  (0-3 años)

 • Infantil 2º ciclo
  (3-6 años)

 • Primaria

 • ESO

 • Bachillerato

 • FP/Otros

Más información y modalidades

Ed. Infantil 2° ciclo (3-6 años)
 • Educación Infantil (Segundo Ciclo ) - Diurno (Presencial) - Concertado
Educación Primaria

Información sobre las etapas educativas del Colegio Santa Teresa de Jesús

Infantil

Partint d’un enfocament globalitzador, en aquesta etapa ajudem els nens i nenes a adquirir una autonomia progressiva gràcies al coneixement del cos, l’observació de l’entorn, el desenvolupament de les seves capacitats afectives, l’adquisició d’hàbits i pautes de convivència i relació social, exercitant-se en la resolució pacífica de conflictes i desenvolupant habilitats comunicatives.

Es treballa per projectes interdisciplinaris, ambients i racons per tal d’adquirir aprenentatges significatius, partint dels interessos i coneixements previs dels nens i nenes, basant-nos en la manipulació, l’experimentació, els tallers i el joc com a eines que potencien l’interès i l’estímul envers els aprenentatges.

Primària

La finalitat de l’Educació Primària és el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat per a adquirir les competències bàsiques que li permetin desenvolupar-se a nivell personal, social i intel·lectual. Per tant, cal oferir oportunitats d’aprenentatge amb metodologies actives que situïn l’alumne en el centre i que fomentin la seva iniciativa, autonomia i creativitat. Som una escola propera i acollidora que respecta la individualitat de cadascun dels nens i nenes, que afavoreix el diàleg i que té com a eixos prioritaris l’educació en valors i el respecte.

Colegio-familia

AMPA/AFA AMPA/AFA

Tutorías Tutorías

Chandal Chandal

Servicios e instalaciones del Colegio Santa Teresa de Jesús

Servicios

Instalaciones

Instalaciones deportivas

Gimnasio Gimnasio

Pista de baloncesto Pista de baloncesto

Instalaciones educativas

Biblioteca Biblioteca

Aula de informática Aula de informática

Aula de música Aula de música

Laboratorio Laboratorio

Otras instalaciones

Capilla / Oratorio Capilla / Oratorio

Sala multiusos / conferencias Sala multiusos / conferencias

Huerto Huerto

Instalaciones lúdicas

Patio Patio

Patio infantil Patio infantil

Información sobre las instalaciones el Colegio Santa Teresa de Jesús

Pati, Hort, Biblioteca, Gimnàs, Rocòdrom, Aula polivalent, Aula de música, Aula d’informàtica, Aula de plàstica, Aules de reforç, Laboratori, equipament digital (pissarres, chromebooks, tauletes,etc.)

Tecnología y plataformas educativas

Centro tecnológico Centro tecnológico

Herramientas propias Herramientas propias

Zoom Zoom

Google Classroom Google Classroom

Información sobre las plataformas educativas el Colegio Santa Teresa de Jesús

Es considera que tots els nascuts a partir de la dècada dels anys 80 són “nadius digitals”, és a dir, una generació de nens i nenes que han crescut amb Internet i que es desenvolupen amb gran facilitat i familiaritat amb l’entorn digital. Per aquest motiu, al Col·legi Santa Teresa de Jesús som conscients de la importància que té l’ús de les noves tecnologies a l’escola, integrant-les en el nostre model d’aprenentatge i desenvolupant-les en el dia a dia dels nostres alumnes.

L’ús de les noves tecnologies a l’escola és essencial en l’actualitat, ja que aquestes ens proporcionen noves formes d’ensenyar i aprendre, aportant diversos avantatges per l’aprenentatge, facilitant recursos docents i també educant en el bon ús de les TIC.

L’alumnat que fa ús de noves tecnologies a l’escola desenvoluparà habilitats específiques de cerca i selecció d’informació, cosa que els serà molt útil en altres àmbits de la seva vida. L’aprenentatge immediat els farà adonar-se de les errades que cometen i els ajudarà a conèixer-los a mesura que aquests es produeixen.

Mitjançant l’ús de noves tecnologies a l’escola es desenvolupa l’intercanvi d’idees i el treball cooperatiu, ajudant a millorar les habilitats socials i afavorint la inclusió de tots els nens i nenes.

La generació digital i l’ús de noves tecnologies a l’escola (pantalles tàctils, tauletes, chromebooks, realitat augmentada i realitat virtual) tenen cada dia més importància en el context educatiu, afavorint que professorat i alumnat estiguin constantment actualitzats i connectats, vivint en sintonia.

La tecnologia s’obre pas en l’àmbit educatiu i des del Col·legi Santa Teresa de Jesús fem tots els esforços possibles per tal d’integrar-les, incorporant nous equipaments i a través de la formació del professorat en aquest àmbit. El nostre és un centre que té una ferma voluntat d’innovació i que està al dia de les últimes tendències, per tal d’adaptar-nos als nous temps i conèixer millor la realitat del nostre alumnat.

Información adicional del Colegio Santa Teresa de Jesús

Premios y reconocimientos

Información sobre los premios y reconocimientos del Colegio Santa Teresa de Jesús

L’any 2022 es va celebrar la 12a edició dels Premis TIC a l’escola. Els treballs presentats a concurs havien de descriure una experiència educativa desenvolupada a les aules, en què s’utilitzen les Tecnologies. L’escola va quedar guardonada en segona posició. El projecte s’anomenava “Educació en temps de pandèmia, un repte”. 

 

Aquest curs la nostra escola ha quedat finalista a la categoria entorns virtuals i metavers dins la XVI edició del Premi Espiral. El títol del projecte presentat és “Un viatge més enllà de l’escola”. 

Aquest any hem estat premiats a la “Innovació Educativa d’Excel·lència”, uns premis que volen reconèixer la tasca educativa dels centres que han introduït bones pràctiques innovadores a les seves aules. El jurat ens ha concedit el primer premi d’innovació metodològica. L’activitat que vam presentar va ser un projecte de conscienciació sobre capacitats diverses que fem habitualment al Cicle Superior. A més, també hem aconseguit la menció especial.

Preguntas frecuentes

 • ¿Cuánto cuesta estudiar en el Colegio Santa Teresa de Jesús?

  El precio del Colegio Santa Teresa de Jesús está en el rango de entre 100 y 300€ mensuales por alumno.

 • ¿Qué opiniones tienen los padres de este Colegio?

  Las opiniones de este colegio indican una valoración de 4.8 sobre 5 en base a las 42 valoraciones existentes . Puedes leer todas las opiniones aquí.

Reserva una cita con el Colegio Santa Teresa de Jesús

Visita el centro, conoce a los profesores, descubre sus servicios y toda la información que necesites.

Opiniones del Colegio Santa Teresa de Jesús

Las siguientes opiniones son una muestra aleatoria de las proporcionadas por Google Places.

basado en 42 opiniones

Centros cercanos al Colegio Santa Teresa de Jesús

Open Days