Colegio Santa Teresa de Jesús de
Terrassa

4.9 (80 valoraciones)
Carrer Major de Sant Pere 19, 08222, Terrassa, Barcelona.
Entre los mejores Colegios de 2024 1/11
Ficha verificada por el centro
Ha estado online recientemente.

Colegio Concertado de Educación Infantil y Primaria

El Colegio Santa Teresa de Jesús es un colegio concertado de educación infantil y primaria ubicado en Carrer Major de Sant Pere 19, Terrassa.

Este colegio en Terrassa es de carácter religioso y mixto. Se encuentra dentro del rango de precios de entre 100 y 300€, además sigue un modelo educativo basado en metodologías activas / innovación, siendo su idioma vehicular el Catalán.

Entre sus servicios, el colegio concertado Santa Teresa de Jesús cuenta con horario ampliado de mañana y tarde, comedor, psicopedagogo, AMPA y actividades extraescolares.

Sistema educativo Colegio Santa Teresa de Jesús

Modelo educativo

Método pedagógico :educational_model_name Método pedagógico metodologías activas / innovación

Principios educativos

Al Col·legi Santa Teresa de Jesús hem transformat un Centre d’ensenyament en un Centre d’aprenentatge. Volem formar persones capaces d’afrontar els reptes del futur. Persones amb un sentit crític, amb criteri, que sàpiguen argumentar i defensar les seves idees, que sàpiguen treballar cooperativament i aportar el millor de cadascú a la feina d’equip. Que es plantegin objectius i reptes personals i socials. Capaces de contribuir al bé comú i de viure en societat. Per tant, volem desenvolupar al màxim les seves capacitats de manera integral, educant el cor i l’intel·lecte envoltant l’infant amb un entorn de confiança, acolliment i seguretat, amb la col·laboració de les famílies.

Valores del centro

Volem ser reconeguts com una escola que ofereix:

 • Formació integral: Oferim una educació que desenvolupa els coneixements, capacitats, habilitats, emocions i actituds per tal d’afavorir el creixement de cada persona i l’apropament a l’excel•lència. Proporcionem un marc d’aprenentatges que faciliti la resposta a l’atenció de la diversitat.
 • Clima afavoridor de l’aprenentatge: La realització del nostre projecte educatiu parteix de la convergència d’accions entre tots/es els que formem la Comunitat Educativa. Oferim un clima acollidor, senzill, motivador i dialogant, on la interacció amb les famílies és fonamental. Mantenim una relació fluida entre famílies i professorat, fent una tasca conjunta i complementària. L’acció tutorial de qualitat és un element molt rellevant en el nostre centre.
 • Obertura social i inserció cultural: Afavorim el desenvolupament de la dimensió social. Donem una educació arrelada a la cultura del nostre temps i a les necessitats de l’entorn, oberta a la universalitat.
 • Ser per als altres: Promovem la recerca del sentit de la vida, oberts a l’esperança, mitjançant la formació i del projecte personal de vida com a element d’autorealització i esperonant el compromís personal i social de la comunitat en què viu l ‘alumne/a, en tots els àmbits: artístic, cultural i social.
 • Desenvolupament dels valors: El nostre centre assumeix i afavoreix la dimensió ètica i transcendent de la persona, ajudant l’alumnat a cultivar la capacitat de reflexió, d’interiorització i l’obertura als valors cristians. Eduquem per a la solidaritat, la convivència i la pau.
 • Acció Pastoral: Aquesta acció acompanya i anima tots els i les membres de la Comunitat Educativa des d’una oferta respectuosa i lliure inserida en la pastoral de conjunt.
 • Metodologia oberta i flexible: Integrem els avenços pedagògics i tecnològics del món actual, en procés continu de formació.


Etapas educativas

Colegio Concertado de Educación Infantil y Primaria

 • Infantil 1er ciclo
  (0-3 años)

 • Infantil 2º ciclo
  (3-6 años)

 • Primaria

 • ESO

 • Bachillerato

 • FP y otros

Más información y modalidades

Ed. Infantil 2° ciclo (3-6 años)
 • Educación Infantil (Segundo Ciclo ) - Diurno (Presencial) - Concertado
Educación Primaria
 • Educación Primaria - Diurno (Presencial) - Concertado

Información sobre las etapas educativas del Colegio Santa Teresa de Jesús

Infantil

Partint d’un enfocament globalitzador, en aquesta etapa ajudem els nens i nenes a adquirir una autonomia progressiva gràcies al coneixement del cos, l’observació de l’entorn, el desenvolupament de les seves capacitats afectives, l’adquisició d’hàbits i pautes de convivència i relació social, exercitant-se en la resolució pacífica de conflictes i desenvolupant habilitats comunicatives.

Es treballa per projectes interdisciplinaris, ambients i racons per tal d’adquirir aprenentatges significatius, partint dels interessos i coneixements previs dels nens i nenes, basant-nos en la manipulació, l’experimentació, els tallers i el joc com a eines que potencien l’interès i l’estímul envers els aprenentatges.

Primària

La finalitat de l’Educació Primària és el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat per a adquirir les competències bàsiques que li permetin desenvolupar-se a nivell personal, social i intel·lectual. Per tant, cal oferir oportunitats d’aprenentatge amb metodologies actives que situïn l’alumne en el centre i que fomentin la seva iniciativa, autonomia i creativitat. Som una escola propera i acollidora que respecta la individualitat de cadascun dels nens i nenes, que afavoreix el diàleg i que té com a eixos prioritaris l’educació en valors i el respecte.

Resultados académicos

Información sobre las notas del Colegio Santa Teresa de Jesús

El centre educatiu ha demostrat de manera constant els seus resultats d'excel·lència en l'àmbit educatiu, destacant-se com una institució que prioritza el desenvolupament integral dels seus alumnes i la consecució de resultats acadèmics de primer nivell. A continuació, es detallen alguns dels destacats resultats d'excel·lència que el centre educatiu ha aconseguit:

 1. Rendiment acadèmic sobresortint: El centre educatiu ha mantingut un alt nivell de rendiment acadèmic entre els seus alumnes. Les seves puntuacions en exàmens estandarditzats i proves internes reflecteixen una comprensió profunda dels continguts curriculars i una excel·lent preparació per a futures etapes educatives.
 2. Reconeixements i premis: Els alumnes del centre educatiu han estat regularment reconeguts i premiats en concursos acadèmics, esdeveniments científics i culturals, i altres competicions a nivell local, regional i fins i tot nacional. Aquestes victòries il·lustren el compromís del centre envers l'excel·lència i l'educació de qualitat.
 3. Desenvolupament de competències: A més dels èxits acadèmics, el centre educatiu es destaca per fomentar el desenvolupament de competències essencials com la comunicació, la resolució de problemes, el treball en equip i la creativitat. Aquest enfocament integral prepara als alumnes per afrontar els reptes reals del món actual.
 4. Formació de ciutadans responsables: El centre educa no només en àmbits acadèmics, sinó també en la formació de ciutadans conscients, responsables i compromesos amb la societat. La promoció de valors ètics i morals és una part integral de l'experiència educativa.
 5. Satisfacció dels pares i alumnes: Els resultats d'excel·lència del centre es reflecteixen en la satisfacció dels pares i alumnes. Les famílies valoren les oportunitats d'aprenentatge, el suport personalitzat dels mestres i la infraestructura educativa de primer nivell que ofereix el centre.

En resum, el centre educatiu ha establert un estàndard d'excel·lència que abasta no només l'assoliment acadèmic, sinó també el desenvolupament personal i cívic dels seus alumnes. Els seus resultats sobresortints en diversos àmbits són un testimoni del compromís i la dedicació del centre cap a l'educació de qualitat i l'èxit dels seus alumnes.

Colegio-familia

AMPA AMPA

Tutorías Tutorías

Chándal Chándal

Servicios e instalaciones del Colegio Santa Teresa de Jesús

Servicios

Instalaciones

Instalaciones Educativas

Aula de música Aula de música

Laboratorio Laboratorio

Biblioteca Biblioteca

Aula de informática Aula de informática

Instalaciones Salud y desarrollo

Sala de psicomotricidad Sala de psicomotricidad

Otras instalaciones

Capilla / Oratorio Capilla / Oratorio

Sala multiusos / conferencias Sala multiusos / conferencias

Huerto Huerto

Instalaciones Deportivas

Polideportivo Polideportivo

Gimnasio Gimnasio

Pista de fútbol Pista de fútbol

Pista de baloncesto Pista de baloncesto

Instalaciones Lúdicas

Patio Patio

Patio infantil Patio infantil

Información sobre las instalaciones del Colegio Santa Teresa de Jesús

Pati, Hort, Biblioteca, Gimnàs, Rocòdrom, Aula polivalent, Aula de música, Aula d’informàtica, Aula de plàstica, Aules de reforç, Laboratori, equipament digital (pissarres, chromebooks, robòtica, tauletes,etc.)

Tecnología y plataformas educativas

Centro tecnológico Centro tecnológico

Herramientas propias Herramientas propias

Zoom Zoom

Google Classroom Google Classroom

Información sobre las plataformas educativas del Colegio Santa Teresa de Jesús

Es considera que tots els nascuts a partir de la dècada dels anys 80 són “nadius digitals”, és a dir, una generació de nens i nenes que han crescut amb Internet i que es desenvolupen amb gran facilitat i familiaritat amb l’entorn digital. Per aquest motiu, al Col·legi Santa Teresa de Jesús som conscients de la importància que té l’ús de les noves tecnologies a l’escola, integrant-les en el nostre model d’aprenentatge i desenvolupant-les en el dia a dia dels nostres alumnes.

L’ús de les noves tecnologies a l’escola és essencial en l’actualitat, ja que aquestes ens proporcionen noves formes d’ensenyar i aprendre, aportant diversos avantatges per l’aprenentatge, facilitant recursos docents i també educant en el bon ús de les TIC.

L’alumnat que fa ús de noves tecnologies a l’escola desenvoluparà habilitats específiques de cerca i selecció d’informació, cosa que els serà molt útil en altres àmbits de la seva vida. L’aprenentatge immediat els farà adonar-se de les errades que cometen i els ajudarà a conèixer-los a mesura que aquests es produeixen.

Mitjançant l’ús de noves tecnologies a l’escola es desenvolupa l’intercanvi d’idees i el treball cooperatiu, ajudant a millorar les habilitats socials i afavorint la inclusió de tots els nens i nenes.

La generació digital i l’ús de noves tecnologies a l’escola (pantalles tàctils, tauletes, chromebooks, robòtica, realitat augmentada i realitat virtual) tenen cada dia més importància en el context educatiu, afavorint que professorat i alumnat estiguin constantment actualitzats i connectats, vivint en sintonia.

La tecnologia s’obre pas en l’àmbit educatiu i des del Col·legi Santa Teresa de Jesús fem tots els esforços possibles per tal d’integrar-les, incorporant nous equipaments i a través de la formació del professorat en aquest àmbit. El nostre és un centre que té una ferma voluntat d’innovació i que està al dia de les últimes tendències, per tal d’adaptar-nos als nous temps i conèixer millor la realitat del nostre alumnat.

Información adicional del Colegio Santa Teresa de Jesús

Premios y reconocimientos

Información sobre los premios y reconocimientos del Colegio Santa Teresa de Jesús

Aquest any hem tornat a ser reconeguts pel nostre compromís amb la innovació educativa. Hem estat guardonats en el premi la "Innovació Educativa d’Excel·lència" en la categoria d’innovació metodològica per un projecte de gamificació en educació física "Del joc a l'excel·lència: Gamificació en educació física", hem continuat avançant en el nostre camí.

Fa dos anys, vam ser reconeguts com a finalistes a la XVI edició del Premi Espiral, en la categoria d'entorns virtuals i metavers, amb el projecte titulat "Un viatge més enllà de l’escola". Aquesta distinció va posar de manifest el nostre compromís amb la creació d'entorns educatius innovadors i enriquidors, reflectint la dedicació del nostre equip docent en l'exploració de noves formes d'aprenentatge i participació dels estudiants.

A més, el curs passat, vam ser guardonats amb el premi a la "Innovació Educativa d’Excel·lència". Aquest premi va reconèixer la nostra tasca educativa i les bones pràctiques implementades a les nostres aules. El jurat ens va atorgar el primer premi d’innovació metodològica pel projecte de conscienciació sobre capacitats diverses al Cicle Superior, i també vam rebre una menció especial pel nostre compromís continu amb la millora educativa.

Recordant l'any 2022, vam participar en la 12a edició dels Premis TIC a l’escola, on vam quedar en segona posició amb el projecte "Educació en temps de pandèmia, un repte", destacant la utilització de les tecnologies a les aules durant aquest període desafiador.

Aquest any, continuem celebrant els èxits de la nostra escola. Hem estat classificats com la millor de Terrassa, la 20 a Barcelona i la 80 a tot Espanya segons els rànquings de Mi Cole. Aquest reconeixement ens omple d'orgull i ens inspira a seguir treballant amb passió i dedicació per oferir una educació d'excel·lència als nostres alumnes.

Preguntas frecuentes

 • ¿Cuál es el precio del Colegio Santa Teresa de Jesús?

  El precio del Colegio Santa Teresa de Jesús está en el rango de Entre 100 y 300€ mensuales por alumno.

 • ¿Qué opiniones tienen las familias del Colegio Santa Teresa de Jesús?

  Las opiniones de del colegio concertado de educación infantil y primaria indican una valoración de 4.9 sobre 5 en base a las 80 valoraciones existentes. Puedes leer todas las opiniones aquí.

Reconocimientos Micole

Sellos obtenidos:

Mejores Colegios Concertados de España

Rankings en tiempo real:

Reserva una cita con el Colegio Santa Teresa de Jesús

Visita el centro, conoce a los profesores, descubre sus servicios y toda la información que necesites.

Opiniones del Colegio Santa Teresa de Jesús

Las siguientes opiniones son una muestra aleatoria de las proporcionadas por Google Places.

basado en 80 opiniones

Centros cercanos del Colegio Santa Teresa de Jesús