Colegio Creixen Terrassa de
Terrassa

Carrer de Sant Pere 36, 08221, Terrassa, Barcelona.
1/4

Centro verificado. | Ha estado online recientemente.

Colegio Concertado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y FP

El Colegio Creixen Terrassa es un colegio concertado de educación infantil, primaria, secundaria y fp ubicado en Carrer de Sant Pere 36, Terrassa.

A la nostra escola l’infant és el protagonista del seu aprenentatge a través d’una relació de cooperació amb l’entorn i les persones. És per això que la metodologia que proposem es basa en crear situacions d’aprenentatge en un context ric, provocador de sensacions i de reptes. Des de l’escola estimulem la curiositat i l’interès per explorar i descobrir. 

Amb aquesta intenció i amb l’alumne sempre com a protagonista del seu aprenentatge, ens basem en un ventall de metodologies i projectes perquè tots els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats i rebin l’atenció individualitzada necessària per poder-ho fer. 

Som un espai acollidor, generem espais de confiança i participació de l’alumne per desenvolupar els seus potencials.

Fem servir metodologies actives, promovent el treball analític, creatiu i autònom de qualitat, estimulant la motivació de l’alumnat per assolir l’excel·lència educativa

Eduquem en valors i vetllem perquè els alumnes tinguin capacitat de decisió, esperit crític i compromís amb la societat, promovent les cooperatives d’alumnes com espais per potenciar l’emprenedoria, la creativitat, el treball col·laboratiu i l’exercici de la responsabilitat personal, social i mediambiental.

Impulsem l’aprenentatge de llengües estrangeres per comprendre i expressar-se de manera competent en situacions quotidianes. Apostem per l’aprenentatge de l’anglès integrat en diferents àrees de coneixement, en grups reduïts i amb sessions diàries.

Atenem la diversitat fent acompanyament en tots els moments i situacions del dia a dia a l’escola. Alumnat, famílies i docents treballem junts per a potenciar els aprenentarges. Comptem amb aula d’acollida i aula d’atenció individualitzada.

Projectes singulars:

 • Llenguatges de programació i Robòtica: Ús de les tecnologies per estimular la recerca i la creativitat a partir de projectes transversals actius i significatius pel domini dels llenguatges de programació
 • Comunica’t: programa transversal per a desenvolupar la competència comunicativa. Reforça la confiança de l’alumne en les seves capacitats i l’acompanya en la construcció d’una mirada crítica i argumentada
 • Musicomàtics: projecte destinat a impulsar les competències matemàtiques i musicals dels alumnes a partir dels aspectes comuns de les dues àrees i de la reflexió davant de diverses situacions d’aprenentatge i de connexions musicomatematiques.
 • Delecta’t: projecte per al desenvolupament de l’hàbit lector, el gaudi de la lectura i la competència lectora.
 • Salut i Escola: programa transversal destinat a treballar amb l’alumnat i les famílies la importància d’un estil de vida saludable per tal d'adquirir els hàbits necessaris per gaudir de la millor salut física i mental.

Certificaciones

Experto en Marketing Educativo 14/07/2023

Experto en Marketing Educativo

Este centro ha sido certificado en Marketing Educativo por Mastercole

Sistema educativo del Colegio Creixen Terrassa

Modelo educativo

Método pedagógico basado en metodologías activas / innovación Método pedagógico basado en metodologías activas / innovación

Principios educativos

L’infant és el protagonista del seu aprenentatge a través d’una relació de cooperació amb l’entorn i les persones. És per això que la metodologia que proposem es basa en crear situacions d’aprenentatge en un context ric, provocador de sensacions i de situacions. Des de l’escola estimulem la curiositat i l’interès per explorar i descobrir. 

Amb aquesta intenció i amb l’alumne sempre com a protagonista del seu aprenentatge, ens basem en un ventall de metodologies i projectes perquè tots els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats i rebin l’atenció individualitzada necessària per poder-ho fer. 

Treball en projectes, aprenentatge cooperatiu, ambients d'aprenentatge...

Etapas educativas

Colegio Concertado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y FP

 • Infantil 1er ciclo
  (0-3 años)

 • Infantil 2º ciclo
  (3-6 años)

 • Primaria

 • ESO

 • Bachillerato

 • FP/Otros

Más información y modalidades

Ed. Infantil 2° ciclo (3-6 años)
 • Educación Infantil (Segundo Ciclo ) - Diurno (Presencial) - Concertado
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Especial
FP/Otros

Colegio-familia

AMPA/AFA AMPA/AFA

Tutorías Tutorías

Chandal Chandal

Servicios e instalaciones del Colegio Creixen Terrassa

Servicios

Instalaciones

Instalaciones educativas

Biblioteca Biblioteca

Aula de informática Aula de informática

Aula de música Aula de música

Laboratorio Laboratorio

Taller de tecnología Taller de tecnología

Aula croma Aula croma

Instalaciones lúdicas

Ludoteca Ludoteca

Patio infantil Patio infantil

Otras instalaciones

Huerto Huerto

Tecnología y plataformas educativas

Centro tecnológico Centro tecnológico

Herramientas propias Herramientas propias

Zoom Zoom

Google Classroom Google Classroom

Preguntas frecuentes

 • ¿Cuánto cuesta estudiar en el Colegio Creixen Terrassa?

  El precio del Colegio Creixen Terrassa está en el rango de entre 100 y 300€ mensuales por alumno.

 • Sistema educativo del Colegio Creixen Terrassa

  No disponemos de suficientes opiniones este colegio.

Reconocimientos Micole

Actualmente aparece en los siguientes rankings:

En años anteriores apareció en los siguientes rankings:

El Colegio Creixen Terrassa es miembro de

Reserva una cita con el Colegio Creixen Terrassa

Visita el centro, conoce a los profesores, descubre sus servicios y toda la información que necesites.